Vilkår

Generelt

Du som handler som privatperson, må være over 18 år, ikke være under vergemål og forøvrig ha kapasitet til å inngå avtaler.

Du som opptrer som representant for et selskap, må ha, og garanterer herved at du har, myndighet til å inngå avtaler og foreta kjøp på vegne av selskapet du representerer, dvs. kunden.

 

Avtale og bestilling

Bestilling kan gjøres via nettstedet, og i forbindelse med dette godkjenner du vilkårene.

Ved bestilling sender Nordisk Tältbutik snarest mulig en ordrebekreftelse til kunden. Nordisk Tältbutik har i enkelte tilfeller rett til å nekte eller endre bestillingen (for eksempel hvis kunden har oppgitt feilaktige personopplysninger).

 

Produktinformasjon m.m.

Nordisk Tältbutik reserverer seg mot opphørssalg av produkter samt eventuelle bilde- og skrivefeil på nettstedet, i annonser eller annet markedsføringsmateriell, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller tekniske spesifikasjoner samt feilaktige priser eller feilaktig informasjon om hvorvidt et produkt finnes på lager. Nordisk Tältbutik har rett til å korrigere slike eventuelle feil, endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet, samt å utføre fortløpende produktendringer og forbedringer.

Bilder over produkter på nettstedet, i annonser og annet markedsføringsmateriell skal utelukkende anses som illustrasjoner.

 

Priser

Ved bestilling gjelder prisene som er oppgitt på nettstedet ved bestillingstidspunktet, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt eller det er åpenbart at omstendighetene tilsier noe annet. Eventuelle betalings- og fraktutgifter angis separat. Prisene blir angitt både før bestillingen og i ordrebekreftelsen.

Nordisk Tältbutik er ikke bundet av feilaktig oppgitte priser som kunden har innsett eller burde ha innsett. Hvis det er oppgitt en feilaktig pris på et produkt som kunden har bestilt, vil vi underrette deg og avvente din godkjenning av den korrigerte prisen før kjøpet gjennomføres. Nordisk Tältbutik reserverer seg mot eventuelle skrivefeil og prisendringer som skyldes endringer i mva., forandringer i valutakursen eller innkjøpspriser, samt endring av lovfestede avgifter.

 

Kampanjer og tilbud

Nordisk Tältbutik kan fra tid til annen tilby kampanjer og tilbud på ulike produkter. For produkter som inngår i slike kampanjer, gjelder den gunstigste prisen eller de gunstigste vilkårene i den perioden som er angitt på nettstedet eller så langt lageret rekker. Kampanjer og tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter så lenge det ikke er uttrykkelig angitt. Nordisk Tältbutik forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle slike kampanjer. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse vilkårene uten endringer.

 

Betaling

Kunden kan betale sitt kjøp via kortbetaling med Visa eller Mastercard, i tillegg til de øvrige betalingsmåtene som er angitt på nettstedet. Nordisk Tältbutik forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter.

Leveranse og transport

Fraktutgifter kommer i tillegg til bestillingen med mindre noe annet uttrykkelig fremgår. Mer informasjon om fraktalternativene finner dere på Nettstedet. Vennligst merk at det kan forekomme begrensninger i leveringsalternativene.

Frakt til bedrifter uten varsel: Det må finnes personale på stedet mandag-fredag mellom kl. 7 og 17 for å ta imot varene når transportbyrået kommer. I motsatt tilfelle vil bedriften etterbelastes et beløp på kr. 1250.

Det vil tilkomme tillegg i fraktkostnadene dersom en lastebil ikke kommer frem på grunn av begrenset fremkommelighet eller lokale trafikkregler. 

Kundeopplysninger

Kunden bekrefter at de personopplysningene som kunden oppgir i forbindelse med bestillingen, er riktige og fullstendige, og kunden bærer ansvaret for eventuelle feilaktige opplysninger.