Retur och reklamation

Angrerett ved postordresalg

Ved postordresalg har du som kunde alltid 14 dagers angrerett på kjøpet ditt i henhold til gjeldende forbrukerlover.

Angreretten medfører at du som forbruker har rett til å angre på kjøpet ditt ved å informere oss om dette innen 14 dager fra datoen hvor du, eller en person som er angitt av deg, mottar det bestilte produktet (angrefristen).

Om du ønsker å angre på kjøpet ditt, må du sende en klar og tydelig beskjed om dette til Nordisk Tältbutik før angrefristen går ut. I en slik beskjed skal du oppgi ditt navn, din adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, ordredato, e-postadresse og hvilke produkter du angrer på dersom bestillingen inneholder flere produkter.

Ved kjøp via nettstedet har du rett til å åpne pakken og undersøke produktet i den grad som kreves for å bedømme om du er tilfreds med det. Hvis og i den grad produktet håndteres i større utstrekning enn hva som er nødvendig for å vurdere dets egenskaper eller funksjon, har Nordisk Tältbutik rett til å gjøre et verdireduksjonsfratrekk på det beløpet som skal tilbakebetales. Størrelsen på verdireduksjonsfratrekket tilsvarer reduksjonen i produktets verdi sammenlignet med dets opprinnelige verdi.

Når man benytter seg av angreretten, skal produktet sendes til Nordisk Tältbutik innen 14 dager fra den datoen du informerte Nordisk Tältbutik om at du angrer på kjøpet. Når kunden angrer på kjøpet, skal kunden selv betale kostnadene for returfrakt.

Kunden er ansvarlig for produktets tilstand etter at kunden har mottatt produktet samt under returfrakten.

Nordisk Tältbutik betaler snarest mulig tilbake beløpet inkludert avgift for betalingsmåte og fraktutgifter. Hvis angreretten kun gjelder en del av en bestilling, vil Nordisk Tältbutik ikke betale tilbake avgiften for betalingsmåte og fraktutgifter. Nordisk Tältbutik har rett til å gjøre et verdireduksjonsfratrekk fra beløpet i tillegg til å gjøre fratrekk ved kjøp av returfrakt som beskrevet ovenfor.

 

 

 

Reklamasjonsrett

Ved bestilling via nettstedet har kunden alltid tre års reklamasjonsrett fra den dagen kunden mottar produktet. Kunder som ønsker å klage på grunnlag av feil ved produktet, skal snarest mulig etter at feilen er oppdaget kontakte Nordisk Tältbutik. For at reklamasjonen skal være gyldig, må den gjøres innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. En reklamasjon som gjøres innen to måneder fra feilen oppdages, anses alltid å være gjort innen rimelig tid.

Kunden skal undersøke produktene når de mottas, og eventuelle skader på emballasjen skal rapporteres direkte til avsenderen eller utleveringsstedet.